Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szép versek 20

csakra-foto.jpg

 

DUTKA ÁKOS

MÁRCIUS 15

A rög alatt most megmozdul a mag
S a szív alatt az örök gondolat, 
Hogy itt e rögből egy darab vagyunk,
Rajta nőttünk és általa vagyunk.
Száz titka, nedve még bennünk kering,
Daloltunk, sírtunk s rög leszünk megint,
Magyar mezőn egy múló kis halom,
De repültünk egy bátor dallamon,
Mit zengve hoz a márciusi szél
És vele dobban szívünkben a vér,
A vér, amelyet érlelt annyi nyár,
Kalászba szökkent magyar napsugár.
Anyád porában most mozdul a vér
S indul feléd az új magyar kenyér.
Lélekké válik benned majd a rög,
Mely véred, hazád, sírod, börtönöd,
S benned dalolja örök dallamát
Anyád a rög, hogy ez a föld hazád.

1939

*

Ábri Pacl Judit

ismerős

semmi sem igaz
csak ami valótlanból
lesz mégis azzá
holnap arcot mond
igen helyett a kérdés
várok rád -érzés
hogy bennem a vágy
nélkülem közlekedik
nem léphetem át
megtorló csillagzatom
így is megáld
mindig itt vagyok máshol
itt vagyok sehol
minden szó idegen-enyém
a vers nem elég
fordítanom kell
sajátról-saját nyelvre
elvarázsolva betűzve
szótagolva hogy lássam
minden evilág
ismerős
.
rejtelem-tájak nádasaiban
tőzeget gyűjtök
s megöntözöm
magvetés előtt

*

Ábr Pacl Judit

hársak zsonganak
köréjük sereglik majd
az összes május

álmos szemekkel
kitárt ablakain át
lélegzik a bent…

hiába úszol
folyód a partjaival
összemosva lát

Idegen nyelvű
korlátaimat saját
nyelvemen szánom

kivárni, ahogy
áttört dalforma lesz a
lampionvirág

*

Károlyi Amy

 Tévedés

Az érintés régebbi mint a szó,
az alma után nyúló mozdulat.
A szó kevés.
A vállhoz érő váll
több mint egy vers.
A szó csak tévedés.

*

Bede Anna

Erdő mélyén

Szép a mi otthonunk,
a szerelem bejárhatatlan birodalma.
Szőnyegeink
remegő virágszirmok, gombák gomolygó szövevénye,
függönyeink
zöld zuhatagok, illatot ziháló lombok,
ha fölém hajolsz
elsötétül a csavart, harmatos indák palotakupolája,
ha fölém hajolsz
éjszínű nap veszejtő mosolya süt szemeidből,
karjaid
továbbremegnek pókháló-húrokon a tengerekig,
hozzák-viszik
a teremtés ritmusát, az ítélet hasító harsogását.
Ugye jó nekünk itt,
derékaljunk gyökértörte gyep, csiganyálas avar,
hangyák, pókok, gyíkocskák
nyájasan nyüzsögnek ájulás-nyűgözte tagjaink körül,
testvéreink ők:
nem nézik bűnnek a kiolthatatlan szerelem áldozatát,
csak embereknek
riasztó a szépség, mely az irigy szabályok jármait lerázta.
Ó erdő, erdő,
betyárok, remeték, hontalanok örök menedéke!
Ó szelíd tövises bozót!
Emberszemektől sebzetten csavargunk benned mi ketten.
Csak nevetünk,
ha vihar ostoraitól felüvöltenek a szuronyos felhő-hadak
s felbőgnek a völgyek...
De a házak ereszeihez érve elhal a nevetésünk.

*

Gyurkovics Tibor

Áldás

Megadatott még úgy szeretnem,
ahogy még sosem szerettem,
hogy kitárom az ablakot,
és látom hogy a nap ragyog.

Hogy bedől a fény a szobámba,
A szemembe, szívembe, számba,
és én magam is ragyogok.
Megadatott.

Szikrázik, száguld rejtekem
lopódzik be a naplemente,
mielőtt lebukik a nap,
arany sisakban lássalak.

Téged, akit még úgy szeretnem
megadatott, ahogy nem szerettem
senkit se, talán csak Istent,
ki benned végül is fölismert:

hogy fény vagyok, hogy szép vagyok,
s övé vagyok. Megadatott.
S megengedte, ha már alig lát,
hogy megoldjam a saruszíját.

*

Bede Anna
 
Csak a földön vannak csodák
 
Még hiszek abban, ami nincs.
Még hiszek abban, ami jó.
Hogy betéved és elvarázsol
váratlan a nem-várható.
 
Az üstököst műszerek mérik
a mérhetetlen téren át.
Az eget képletekbe fogták.
Csak a földön vannak csodák.
 
Ki faragta e tornyos oltárt,
e rothadáson-diadalt?
Milyen nyelvet beszélt? Mit érzett?
Kit ölelt? Mit hitt? Mit akart?
 
Már pora sincs, de él az álma:
gótikus templom-ív ragyog,
s engem sodornak áhítatba
a mozdulatlan angyalok.

*

Egyed Emese

A rejtekút

A köd bokrai közt ösvény szalad,
bujkáló fény mutatja az utat,
száraz vízárkok sejtetik a völgyet,
halk hold-léptek suhannak el előtted –

Ahol jársz, eddig csak ábrándok jártak!
Szendergő ághoz ütődik a vállad,
sötét tavak verik vissza az arcod,
néma szavak nesztelen röptét hallod;

valahol ott, amerre vízmosás van,
s fürdik a hold szálfenyők árnyékában,
valahol ködfoszlató szélsírásban
magam is vízre hajló ággá váltam,

s megláttalak, felismertelek máris,
megláttalak behunyt szemhéjon át is:
patakmeder volt utad le a völgynek,
halk hold-léptek suhantak el előtted –

*

Erdei B. Ágnes

Cseppnyi vigasz

Ma átcsorgott tenyeremen a Nap
a tavasz üzenetével.
Üde fénnyel, némán érkezett,
csak ujjaim között siklott.
Titkot lehelt, zöldet, aranyat,
áttetszően tiszta kikeletet.
Kezemet cirógatta bent,
az ablaküveg innenső felén,
egén a nagy mindenségnek
koszorúba fonódott mosolya.
Csoda - percnyi vigasz -
lendített át az egyhangúságon.
Várom a jövőt, a szebbet,
mintha hinném az újat:
múlhat rossz és a bánat,
elhamvad a fojtó szürkeséggel.

Ma átcsorgott tenyeremen a Nap
a tavasz üzenetével...

*

Kulcsár János
 
Legyőzhetetlen mosolyod

Legyőzhetetlen mosolyod
a könnyön át is fényre buggyan,
nem kutatod, mi lenne jobb
a jelennél, tebenned úgy van
 
elosztva béke, napsugár,
hogy minden percre jut belőle,
s ilyen maradsz örökre már:
sorsod árán a sorsom őre,
 
ki vár, vigyáz, szeretve félt,
ki mellett bízva jár a férfi;
segítesz minden tiszta célt
rendeltetés szerint elérni,
 
s ha szárnyalásom szélütött
bukással néha földre dobban,
ismét erősre szépülök
legyőzhetetlen mosolyodban.

*

Kulcsár Ferenc

Forrás

Aki nem kezdődött és nem múlik el,
aki nem hallgat, és jaj, nem felel,
ki változatlan s érzékelhetetlen,
és azzá lesz, aki lesz és lehetetlen,
aki előtt név és névtelenség semmi,
ki nem távozik s nem bír megjelenni,
ölelkezések súlytalan, izzó láza,
ezer évek áradó, parázna hiánya,
befogadó s kiáradó, akadozó titok,
aki nincs, de léte végtelenné nyitott,
ki magasabb az égnél s tengernél szélesebb,
aki felé utam égő porban vezet,
tűhegy, melyen minden élő forog,
s övéi a gyilkosok s mind a boldogok,
ki elevenben s holtban önmagát figyeli,
s létével minden zug csordultig van teli,
az Első fény, akinek van Neve,
s elgondolhatatlan a szelleme,
ki szótlanul szól és némán árad,
sodorva hitvány göncét a szolgaságnak,
aki által hozzám az egész világ beszél,
a villám, a fű, a szivárvány s a szél,
körökön túl izzó, mérhetetlen nulla,
fenségesen s folyton megvalósuló s újra,
szándékaim, szavaim, perceim ünnepe,
musica mundana, széttengerző zene,
ő, tulajdonságok nélküli semmi –
 
mindenem, kit nem tudok megnevezni.

*
Kún József

Déli csöndben
 
Köröttem álmos déli csend,
A völgy szokatlan fényben ég,
Fűszál se leng, levél se reng, –
Valamit vár most a vidék.
 
Vágyón nyújtózik minden ág
És fojtva száll egy-egy fohász,
Mély tűzben ég ezer virág:
Megannyi rubin és topáz.
 
A tájon pihegő varázs
Mintha megváltást esdene,
Minden oly babonás, csodás,
Oly várakozással tele.
 
Ha most a szót kiejteném,
A megváltó varázsigét,
Betelne száz mohos remény,
Száz ősi lánc pattanna szét.
 
Ha most a szót kimondanám,
Tán megvirradna nekem is,
Aranykékbe öltözne tán
Az én borongó egem is…

*

Kulcsár Tibor
 
Bizakodó ének a reggelekről
 
Szeretem a tavaszi reggeleket,
amikor a hajnali égen
ébredező, szelíd bárányfelhők legelésznek,
s tiszta, sugárzó fényküllők özönével
felkarikázik a kéklő mennyei útra
minden idők leghírnevesebb atlétája:
a felkelő nap,
oda,
ahonnan épp az imént takarították el
a nagy bajuszú utcaseprők
a csillagok ezüst gyöngyporát
s rakéták, meteorok hullt töredékét.
Pajkos kedvű, féktelen szélkölykök
fogócskáznak vidáman körülöttem,
belekapnak borzas hajamba,
ficánkolásukra fölrezzennek
a szendergő útszéli bokrok
s a fák is,
amikor üde zöld reménnyel
kinyújtják zsibongó ágaikat
a tündöklő hajnali fénybe.
Szeretem a tavaszi reggeleket,
mikor a madarak eszeveszett, víg kurrogása
idehallik a térről,
s hallgatom, ahogy lelkesen kivágják
az érces, csengő fortisszimókat,
s talán
e harsány, harsogó zene,
e hangverseny sodró lendülete
indítja el azt az új napot,
ezt gondolom,
míg ajtómon kilépek,
s a csillogó szemű ablakok
sorra szélesre tárják szárnyaikat,
megtelnek az utcák, a terek,
s e sürgő, kavargó áradatban
csak a megfontolt, bölcs toronyórák
mérik talán nyugodtan az időt,
de a munkába sietők
úgy érzik,
még ezek is versenyeznek
s gyorsítják az új nap ütemét,
amikor itt később, ott előbb
csendül fel
az öt,
a hat,
a hét
(ez persze relatív,
s az egész naiv okoskodás csak),
de tény,
hogy minden indul, minden éled
a reggellel
újrakezdődik az élet
(tudom, persze, ez is csak látszat:
a fényben alig venni észre,
hogy ők, akik egész éjjel égtek,
most már pislogva le-lezárják
fáradt
szemüket:
aludni vágynak
a neonlámpák,
erre gondolok,
míg a büfében
a sietve reggelizők
éhes, türelmetlen seregében,
jó étvágyú falatozók közt
ropogtatom
a frissen sült kiflivéget,
s arra,
hogy talán
lerázva kezükről a lisztet
s az éjszakát,
a tiszta fehéret,
most indulhatnak épp haza
a pékek).
S mikor újra
elragad a sürgölődő, zajongó utca,
susogó, suhanó kabátok közt
magam is
gyorsabban, fürgébben lépek,
tekintetem
megáll
egy-egy percre
a tűsarkakon ringó lányok
felvillanó, karcsú bokáján,
fehér fogak,
üdvözlő, biztató mosolyok
villannak rám,
szemek emlékét viszem magammal,
mindegyikben
valami kimondatlan
vágy
vagy remény,
vagy elhatározás:
hogy estig
ma biztosan felhúzzák az épülő falat,
megérkezik a megrendelt áru,
s a részeg szomszéd ma józanul kibírja egész nap,
s nem szidja a feleségét meg az istent, meg a rendszert,
hogy biztosan megjön, akit várnak,
s hogy ma végre találkoznak már
az egymást vágyó ajkak és az ujjak,
s ki tudja,
ezen kívül
még mennyi-mennyi más
vágy
és remény
és elhatározás
lobog kimondatlan is a szemekben
(hozzáteszem
a magamét is:
hogy e kusza,
elszórt
szavakból
vers lesz mégis),
az ember
úgy érzi
ilyenkor reggel:
szinte újjászületik a világ,
s levetkezve tegnapi önmagát
úgy indul az új napba, a mába,
mint e kifésült, frissen vasalt ruhájú
csöppnyi kislány az iskolába:
tanulni csak a szépet és a jót,
az igazat,
elnézem őt:
szemében
ez a nagy-nagy tisztaság
olyan,
mint fenn a sugárzó hajnali égen
a legelésző, szelíd bárányfelhők,
mint az éjjeli műszakról hazatérő pékek álma,
mint a szerelmesek első csókja,
mint ez az új napba induló világ,
e nagy-nagy tisztaság,
amire vágyok,
amit tibennetek is keresek,
társaim,
fiatal fiúk, lányok,
amiért szüntelenül kiáltok:
őrizzétek meg szívetekben
s életünkben
a tisztaságot!

*
 

Egyed Emese

Megváltás

Azt hiszed, minden versre váltható?
Azt hiszed, mindenhatók a szavak,
mert csillapítják indulataid
s kárpótolnak hiányzó jók miatt?

Azt hiszed, más is úgy érez, mint te,
pont olyan helyzeteket vészel át?
Nyugtatod magad dallamos beszéddel,
hogy elfeledhess életet, halált?

Ma már kinek kell szóbeli varázs?
Ideje jött nyelven túli csodáknak,
számrendszerekben él a gondolat,
s hol van a hit, igéből rakni várat?

Éled a verset: teremtője vagy.
Észrevétlen formálja sorsodat.
Ha úgy vélnéd, játékszer a kezedben,
életre kel a játék, tovarebben,
s véred serken súlyos röpte alatt.

Ó, nádszáltestű nyelv, főnix-szavak!

Miért ne hinnéd, hogy megváltanak?

*

Rabindranath Tagore

Az én dalom

Az én dalom lesz a szellő muzsikája,
amely körülfon téged, gyermekem,
mint a százkarú szerető szerelem.
Az én dalom, mint áldó csók,
érint majd homlokon.
Magányodban melléd surran,
és belesuttog a füledbe,
melletted lesz a tömegben,
és szelíd tartózkodással övez.
Az én dalom lesz a szárny,
ha álmodsz, álmaidban ezen a szárnyon száll
közelebb a szíved az ismeretlenhez.
Ott ragyog feletted, mint hűséges csillagod,
ha életutadon az éj sötétje borong.
Az én dalom ül szembogaradon,
és ráirányítja a tekintetedet a dolgok mélyére.
És ha a halál csendje elnyeli hangom,
az én dalom - a te élő szívedben - tovább dalol...

(Fordító: Kopácsy Margit)

*

József Attila

Nem én kiáltok

Nem én kiáltok, a föld dübörög,
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán,
Lapulj a források tiszta fenekére,
Simulj az üveglapba,
Rejtőzz a gyémántok fénye mögé,
Kövek alatt a bogarak közé,
Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben,
Te szegény, szegény.
Friss záporokkal szivárogj a földbe -
Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.
Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok!

Meddő anyánk gyerekért könyörög.
Barátom, drága, szerelmes barátom,
Akár borzalmas, akár nagyszerű,
Nem én kiáltok, a föld dübörög.

*

Bíbor Kata

Rézvirágok

Egy nyílt virágfejben meg sem fordul a nyárvég,
hogy hová lesz a lepkék táncos boldogsága,
s ha tél ökle sújt, lesz-e még fényjáték,
csak ámul a Napba és televihorássza.

Öt ujjam markából szárnyra kel a semmi,
kitárt tenyerembe hull egy csöpp ajándék,
máshogyan nem lehet, csak beleszeretni.
Máshogyan nem lehet, a fénnyel jön az árnyék.

*

Gősi Vali

Az új év küszöbén

Velünk marad
a távolság, mi messzi útra csábít,
hogy megmutasson ezernyi csodát,
a fű megint a talpunkhoz simul,
és őrzi hosszan világok lábnyomát,
az apró gyermek tenyerét, ha bújik,
és lábacskáját, csizma rejtekén,
a fáradt mosolyt agg szüleink arcán,
hogy élhetnek még, bár múlik az év,
s majd rigó fészkel égre néző,
büszke fák ölén, és virág nyílik tavasszal
a Bölcsek sírhelyén, és hálát adunk bizakodva
az új év küszöbén, hogy elkísért a jószerencse,
és megnyílik az ég; gyönyörű-szép,
fényességes angyal száll fölénk,
elakad a szó, a hang, s az emberek szívén
kinyílik két pompás virág,
a fény és a remény.

*

Pilinszky János

Dél

Örökké tartó pillanat!
Vad szívverésem alig győzi csöndjét,
csak nagy sokára, akkor is alig
rebben egyet a meglepett öröklét.
Majd újra vár, latolva mozdulatlan,
vadállati figyelme ezt meg azt,
majd az egészet egyből átkutatja,
nyugalmával hol itt, hol ott nyomaszt.
Egy házat próbál végre messze-messze,
méternyire a semmiség előtt
megvillogtatja. Eltökélten aztán,
hirtelen rá egy egész sor tetőt!
Közeledik, jön, jön a ragyogás
egy óriási közérzet egében -
Céltalanul fölvesz egy kavicsot,
és félrenéz a hajdani szemérem.
Mi látnivaló akad is azon,
hogy megérkezik valahol a nap,
és ellep, mint a vér, a melege,
hogy odatartott nyakszirtemre csap -
Emelkedik az elragadtatás!
Várakozom. Növekvő fényességben
köztem, s egy távol nádas rajza közt
mutál vékonyka földi jelenlétem.

*

Dsida Jenő

Jövendő havak himnusza
 
Üdvözlégy, tiszta hó,
végtelen fehérséggel felszikrázva,
sötét, fagyos és hosszú éjszakákon
derengő fénnyel biztató -
Üdvözlégy, áldott tiszta hó!
 
Üdvözlégy, némaság,
melyben angyalos pihék szállingóznak
és feszül, lüktet százezer ujjongás
mint égfelé-tárt havas ág -
Üdvözlégy, puha némaság!
 
Üdvözlégy, sejtelem,
korcsolyázatlan jövendőnk vidéke, messze-érző álmunk
szánkázik néha csendesen -
Üdvözlégy, szűzi sejtelem!
 

Üdvözlégy, Eljövő,
ki sáros, szürke, sivár világunknak
mondod, takarva bolyhos hermelinnel:
- Aludj, torony! Aludj, tető!
Üdvözlégy, titkos Eljövő!

*

Reményik Sándor

Szózat a mélyből

Én vagyok itt, – nem a halál, –
Csak egy vadrózsa-ág,
Akármily gyönge vagyok is,
Megfogom a ruhád.
Kezed talán felvérezem,
Hegesztem a szíved,
Sziget vagyok vad sziklák közt
Szelíd tündér-sziget.
Én vagyok itt, – semmi vagyok,
Kis, névtelen öröm,
Mely örvények közt hirtelen,
Váratlan rád köszön.

Én vagyok itt, – semmi vagyok,
Kóbor, parányi fény,
De éjbezuhanók alatt
Mindig virrasztok én.
Én vagyok itt, – semmi vagyok,
Egy illat, lehelet,
Keresztezem a rohanó rögöt
S a zúgó végzetet.
Én vagyok itt, – semmi vagyok,
Alaktalan alak,
De ha egy kicsit Te is akarod:
Megállítalak, és megtartalak.

*

Juhász Gyula

Immortel

Én kedvesem, ha majd a hűvös ágyon
Némán heverve hallgatom szünetlen,
Hogy az eső kopog az őszi csendben
S hogy nő szívemből égő, vad virágom,

Ha majd a hold halvány mosolya réved
Kísértetes estéken egy keresztre,
Mely nékem is nyugalmat hoz s az élet
Kínját megváltja: gondolj kedvesedre.

Ne arra, aki nem tudott e földön
Szeretni és gyűlölni, halni, élni,
Kinek a léte rabság, sírja börtön,

De arra, aki száll büszkén az égi
Szivárvány hídján boldogan dalolva
S nem hervadó rózsát fon homlokodra.

*

Juhász Gyula

Jegenye lelkem

A sors megrázta lelkemet,
Mint a vihar a jegenyét
És lelkem mindig énekelt
S csókolta a vihar egét.

Letörték legszebb ágamat,
Hajtottam újat s csöndesen
Megülték, mint a madarak,
A vágy, a jóság s szerelem.

S ha őket is elűzte mind
A végzet, mégis megmaradt
Egy álom, fájó és szelíd,
Mint csíra tiszta hó alatt:

Hogy nem hiába nyílt az ág,
Madár hiába nem dalolt,
Hogy mindig lesz nekünk hazánk,
Ó jegenyék, ó csillagok!

*

Bencze Marianna

...úgy képzelem...

a Föld is álmodik éjjelente...
...hó alatt, a még rügyekbe gyűrt világról,
mely holnapra tán kibontja illatcopfjait,
egy szégyenlős, karcsú napsugárról,
ki mosollyá festi át a télnek fáradt színeit

és kacagva lubickol lucskos havakban,
tócsák tünékeny tükrében fésüli mézhaját,
egyre szebb lesz, tündöklőn hatalmas,
buja csókjától cseppé csordul a jégvirág,

vagy egy tavaszi éjen...
...mikor almavirágok hullnak ibolya-ölébe,
s az ágak közt még láthatók a csillagok,
ő dús lombot álmodik a nyírfasor hegyére,
a zöld kalászhoz meg lángszoknyás pipacsot,

és a tengernyi fentre felhővirágot áhít,
kába őrülettel néz az izzó végtelenbe,
kék-aranyban ringó kedveséhez vágyik,
bár tudja, a nyár belehal e napszerelembe...

...s akkor majd álmatlan zokog...
...aszúszíve elszorul, megcsalta e szép világ;
árulás, hazugság már minden körötte,
szégyen-pirultan váltanak színt a fák,
s májusuk rozsdaként pereg, ahogy a szél üvöltve

csupaszra kergeti őket, a nyár ellen zendülőket,
hogy a róluk lopott, ronggyá lett arannyal,
enyészetszagú avarral takarja be a Földet,
ne fázzék, ha álmában hűvös lenne a hajnal.

*

Bencze Marianna

Szonáta, négy évszakra

Tavasszal,
pajkos ruhát szab magára a rét,
harmat-kehellyel koccint két tulipán,
orgona zendül a bokrok hegyén,
kékre kondul a harangvirág.

Nyáron,
a cseresznyefák vörösen izzanak,
friss szuronyát feni a kardvirág,
élén, a meztelen fény kettéhasad,
s a szél az égre fehér habot zihál.

Őszre,
dús gazdaggá lesznek a fák,
zörögve szórják arannyá ért lombjukat,
tűnt nyaruk hangosan pörlik a szarkák,
pincehidegre ébred a pirkadat.

Télen,
mint elhagyott menyasszonyok,
hófehér ágyban sírnak az illatok,
csillagként hullnak a könnyek,
suttognak, meglopják a csöndet.

*

Somlyó Zoltán

Őszi vers

Megérted az őszt… a rövidült napok
susogó alkonyát, levelek rozsdabarna
színét s a piros estet, melynek leple alá
vonul álom felé ember és minden barma.

Megérted: rád esik az ablakon keresztül
a napsugár: az égnek szőke, tömött haja.
És mustszagot lehelve és mámorát kínálva
nyílik meg lábad előtt a pince ajtaja.

Be jó is, hogy megérted. Helyetted most ki inná
gyümölcsök sárga mézét és vágyódó rímek
aromás teáját a csöndes kis szobában,
amelynek ablakán a függöny széltül remeg.

Vedd a mosolygó almát és a csengő barackot,
és vedd a szóló szőlőt s áldd meg a pillanat
mennyei tisztaságát s csillagát életednek,
mely akkor lesz legfénylőbb, amikor leszalad…

*

Csorba Győző

A gyermek álmai

Kezdenek visszaszállani
a gyermek álmai –
Az akkor még tündéri lomok
ma már azilumok

A sírnál fönnakad
mint part falán a hab
az öncsaló remény
hogy túl is lenne fény

S ami most még csak kevés
botló incselkedés
érzem hogy lassacskán tele
lesz életem vele

Ha azt mondom: halál
már nem patetizál
de fejem mellé se tesz
olyat mi félelmetes

S a fényszóró tudat
mindenen áthalad
s ami valamit ér
föltámad újra él

Míg tér idő lazul
mindinkább izmosul
töményül a csodás
köznapi ragyogás

Amit érzékszerveim
s érzékfölöttijeim
felfogni képesek
nem volt még élesebb

Már pontos óra van
kezemben s untalan
rá-rálesek: miképp
tudnám dúsítani még

tovább a pillanat
úgyis agyondagadt
csöpp bugyrait s rafinált
mód átverni a halált

ha mással nem hevem
tüzével színeivel
hogy meghökkentse ha
rám fájna már a foga

mert gyermekálmokat
talán neki sem szabad
ha nincs rá súlyos oka
csak úgy szétrúgnia

*

Vecsey Kiss Mária

Látni

Látni nemcsak mindig szemmel,
látni szívvel, szerelemmel,
az az igazi, a belső,
szerelmes legeslegelső.

Látni ne csak a szemeddel,
inkább a szíveddel vedd el!
Mert azt úgyis megtalálod,
amikor már nem is látod.

Látni így kell: szerelemmel,
ha látni akar az ember;
és, ha így lesz a sajátod,
akkor mindörökre látod.

*

Kisjókai Erzsébet

1909-1988

Csurranó méz

Borostyánkőnél szebben csillanóan
– a nap színe még mindig benne van –
üvegtálkába rejtett tiszta tó van,
kincset kínáló, édes messzeség.

És mennyi nedv szökött az ébredt ágba,
hány szűzi bimbó lett virágcsoda,
mi kelyhét hogyha nap felé kitárta,
hány zümmögő méh lopni járt oda,

és mennyi apró szárnynak lebbenése,
az enyhe május mennyi víg szele
lett színarannyá, asztalomnak méze,
hogy meríthessek kanalat bele!

Ó, bár a lecke így oktatna minket,
a sok kapott jó hogyha összefolyt,
a nincstelennek adjuk kincseinket,
s aki nem hisz, annak biztatást, mosolyt.

"Nagy tehetség volt Erzsébet. Prózában, versben egyaránt kiváló! És micsoda termékeny! Már 1980-ig 40 könyve jelent meg! Olyan volt, mint egy kagyló, minden rászakadt csapásból, fájdalomból gyöngy született, új verssoro­zat, új szépség."

Szeleczky Zita

*

Weöres Sándor

Familia

Édes bogyót, csorgó húsú gyümölcsöt,
sok tarka játékot, öröme szemnek-kéznek,
tapasztaló összesimulást, mosolygó csókot
holnapra is hagyjatok gyerekek! Késő este van.

Tücsökdal szőttesén madárfütty kacskaringók, és ti álmodtok
illatos fűvel bélelt lepedőn, holdfényben villogó párnán.
Majd sorra járom szobáitok, s alvó arcotok fölött
megcsókolom a levegőt, s tenger ragyog szívemben.

*

Lackfi János

Hagyomán

Fülembe forrón beszökött az ősz…
Megy a juhász, kin féreg foga rág.
Az emberélet, mint gyümölcs a fán,
Vak dióként a sors idébb-odább.

Hiába döngetek, csak gyönge báb.
A négy ökörbe ólmot öntsenek!
A tél iker-fia nagy barna pók,
Kifolyt a tinta: lila dalra kelt.

Ha férfi vagy, légy alany és a tárgy
A sírok közt anyó, eső és hó szakad.
A játszótársam éppen sárga volt.
Hol a boldogság? Foltja megmaradt.

*

Pósa Lajos

Az ősfa

Öreg, ősfa vagyok:
Magyar nép szent fája:
Pusztaszeren fakadt
Arany alkotmánya.

Sűrű sátoromban
Turulmadár költött,
Nyújtottam árnyékot,
Teremtettem gyümölcsöt.

Álltam a viharban
Századokon által,
Csatáztam felhővel,
Csattanó villámmal.

Lombomat szaggatta,
Ágamat tördelte,
De a derekamat
Ketté nem törhette!

Százszor nagyobb vihar
Döntsön bár a porba:
Romjaimat bőszen
Hiába tiporja!

Soha ki nem tépi
Gyökereim a földből
Ébredő nap csókján
Újra csak kizöldül.

Ezer új ágat hajt
Levéllel, virággal,
Beborítom népem
Lombok sátorával.

Még erősebb leszek
Új életre kelve…
Halhatatlan vagyok!
A szabadság lelke!

*

Pósa Lajos

Ha költő vagy

Ha költő vagy, ne turkálj a szemétben!
Ne légy, ne légy a szemétdomb bajnoka!
Mind szennyes az, mind fürdik a mocsokban,
Mit ott találsz: ha gyöngy, ha korona.
Légy hófehér kócsag, mely fönn repül,
Tollára tündöklő nap csókja hull –
S az emberek csodálják, amikor
Fejük fölött ragyogva elvonul.

Ha költő vagy: kerüld el a mocsárt!
Ne légy a sárba gázoló szekér,
Mely a járó-kelőre csak sarat hány,
Maga is csak sár, mire hazaér.
Légy a magasság Göncöl-szekere
Bedübörögve végtelen terét…
Robogj az ég ezüst, arany mezőin
Csillagokat hullatva szerteszét!

Ha költő vagy: ne tépd, ne tépd le a nő
Becsületének tiszta liljomát!
Harmatba’ mosdott kézzel fonj fejére
Arany sugárból tündérkoronát!
Az Isten legmagasztos’b alkotása:
Dicsfény a nő a férfi homlokán;
Szent, amikor ringatja kisdedét
S altatja dallal, mint a csalogány.

Ha költő vagy: old meg a sarudat a
Családi tűzhely küszöbe előtt!
Mert templom az, ahol le kell borulnod:
Oltár fogadja ott az érkezőt.
Ne fertőztesd meg a csapszék lehével
Szívek mélyén megszentelt lángjait:
Mennybe törő tüzében hadd lobogjon
A szeretet. a boldogság, a hit!

Ha költő vagy: becsüld meg önmagad!
Légy, mint a napsugár, szeplőtelen!
Melynek nyomán, az árokparton is
Csak illatos, tarka virág terem.
A szép, a jó virágos bölcsejébe
Szálljon lelkedből minden gondolat…
Isten daloljon lantod húrjain,

*

Farkas Welman Éva

Csak tiednek lássék

Ide siettél hát, ez az a fennsík,
ide gyűjtötted összes hordalékod,
itt birtokolsz már minden porszemet,
betömve gondolsz negyven szakadékot,
és itt tartod  a napfénybe az arcod,
itt mondod azt, hogy nem jó, nem szeret,
meglátod a tükör színén a karcot;
éhes maradt a szád, torkod, szemed,
más lehessen tied vagy bár a másé,
mert magadéért csak magad felelhetsz,
ház, ökör, asszony, csak tiednek lássék…
De ne akard a más terhét magadnak.
Elégedett, ki jó időn arathat.

*

Steel

Csak...

Csak felhőtajték vagyok, mely néha megsimul,
mint anyaölbe kucorgó gyermeklét,
csenddé szeppenőn a kék mennypartokon.

Odavágyom, hol az üveggolyó-hold gurul,
és szappanbuborék-fények ezrét
angyalok fújják az univerzum-gangról.

Csak fecskeszívverés vagyok, mi hont keres,
májusok lombtájain örök fészket vár,
s rétek korallzátony színén életet csodál.

Csak földrög vagyok, mi egy völgyzugot keres,
hol megannyi zöld lehetne szép Anyám,
hogy virággá válhasson minden könnyopál.

Napraforgó-csillagok között kereslek,
Isten. Folyópára ül bent a perceken,
belélegezlek a teremtéseken,

mert magamhoz érkező csak így lehetek,
ha megismerem a lényeget szemedben,
addig nem vagyok én sem, csak egy szél-ember.

*

Szabó Lőrinc

Az Egy álmai

Mert te ilyen vagy s ők olyanok
és neki az érdeke más
s az igazság idegállapot
vagy megfogalmazás
s mert kint nem tetszik semmi sem
s mert győzni nem lehet a tömegen
s ami szabály, mind nélkülem
született:
ideje volna végre már
megszöknöm közületek.

Mire várjak még tovább, a jövőt
lesve alázatosan?
Fut az idő, és ami él,
annak mind igaza van.
Én vagy ti, egyikünk beteg;
és mégse nézzem a fegyvereket,
hogy szeretet vagy gyűlölet
közelít-e felém?
Ha mindig csak megértek,
hol maradok én?

Nem! Nem! nem bírok már bolond
szövevényben lenni szál;
megérteni és tisztelni az őrt
s vele fájni, ha fáj!
Aki bírta, rég kibogozta magát
s megy tőrök közt és tőrökön át.
Ketten vagyunk, én és a világ,
ketrecben a rab,
mint neki ő, magamnak én
vagyok a fontosabb.

Szökünk is, lelkem, nyílik a zár,
az értelem szökik,
de magára festi gondosan
a látszat rácsait.
Bent egy, ami kint ezer darab!
Hol járt, ki látta a halat,
hogyha a háló megmaradt
sértetlenül?
Tilalom? Más tiltja! Bűn? Nekik,
s ha kiderül!

Bennünk, bent, nincs részlet s határ,
nincs semmi tilos;
mi csak mi vagyunk, egy-egy magány,
se jó, se rossz.
Rejtőzz mélyre, magadba! Ott
még rémlik valami elhagyott
nagy és szabad álom, ahogy
anyánk, a végtelen
tenger, emlékként, könnyeink
s vérünk savában megjelen.

Tengerbe, magunkba, vissza! Csak
ott lehetünk szabadok!
Nekünk többé semmit sem ad
ami kint van, a Sok.
A tömeggel alkudni ha kell,
az igaz, mint hamu porlik el;
a mi hazánk az Egy, amely
nem osztozik:
álmodjuk hát, ha még lehet,
az Egynek álmait!

*

Almádi Róza

ma is

páratelt hajnal
lassan gőzölög a nap
apró csillag sír
 
levélfonákra
verset ír az ősz újra
színére fordul
 
minden kép valós
átmenet mi átmehet
fényből a földre
 
ma is lecsorog
felhők hűs pereméről
néhány csepp remény

*

József Attila

Csudálkozunk az életen

Ha mosolyog, mosolya csupa csillag,
De ha szomjazom, akkor friss patak,
Az én kedvesem az egeknek nyílhat,
De megcsókolni csak nekem szabad.

Haja szurokkal elkevert arany,
Harmatos erdők az ő szemei,
Küszöbe elé terítném magam
Lábtörlőképpen, de nem engedi.

Szavunk zugában megbúvik a csók,
Testvéreihöz lopva jön ide…
Mező álmodhat össze annyi jót –
Az én kedvesem a füvek szíve.

Este a csókok megszöknek velünk
S végigfutván a világi teren,
A hajnali égre leheveredünk
És csak csudálkozunk az életen.

*

Jobbágy Károly

Az ősz csodái

Itt,
a tündöklő őszi napban
jöttem rá döbbent meghatódva,
hogy ma különös világnap van.
Mert nem volt még ilyen
ragyogó, mennyeien
tiszta egű, varázslatos csönd,
amibe riadt szívem belekongat
összeszedve a kósza híreket
s egybevegyítve e tündérvilággal.

Jó ez a csend a patakparton,
melyben messziről idehallom
a diófa hulló levelének
surrogását – ünnepi ének – .
Jó ez a csönd, a meggyötört fül,
fáradt dobhártya menedéke.
Csikorgó világ dajkál engem,
nagy hangszórók törnek kerékbe.

De itt,
megcsodálva az ősz
színeit,
s e néma kozmosz
alkotásait,
bármilyen kihűlt, fáradt lennék,
csak a látványuk felhevít:

A cineák
varázslatát
bámulom, hogy a levelek
– mindegyik egy-egy emelet –
szétterülnek feljebb, tovább,
talán
hogy meglássák
a dáliát,
e kicsinyített napkorongot,
mely vastag, sárga szirmot
bontott,
s villog
a zöld függönyön át.

Zöld még a fű, de a fák barna
avarja lassan
betakarja,
s ahogy nyáron a nagy melegben
a lomb árnyéka sötétkéken
rezgett a gyep felett szüntelen,
most aranyszínű karikákat
rajzol az ősz a fák alá,
ledobta köpenyét a meggyfa,
nézem szép teste vonalát.

De még a kék égre merednek
A petúnia trombitái,
– a földre simuló füveknek
éle bár villan még, világít –
fújják az elcsitult rigók
helyett
a nagy takarodót.

Aludni készül minden.
Hát te?
– kérdik a pucér szilvafák.
Bizony nekem is legjobb lenne
aludni, – gonosz a világ.
Jön a tél, csupa tüske, tőr,
békémre, életemre tör,
kínzó, keserves köhögések…
futnék előlük, – nem lehet,
s olvasgatom a tájra vésett
dermesztő ítéletemet:

Nem halál ez a véres zápor,
(levél pereg… Széltől? Magától?
bogáncs zörög, – bősz Don Quijote
borostás képű, ösztövér,
mellette állok, mellig ér)
akárhogyan is nézem, végül
minden csak megújulni készül,
jövőre újra kivirít…

De állok-e én majd újra itt?

*

Bíbor Kata

Apropó

Akár a fát, úgy neveltek,
anyám a csősz, a kereplő,
vagyok, mint cseresznyéskertek,
tájképnek még plusz a felhő.

Kifestőmben sok a piros,
szívkalács meg fahéjillat,
kiskarácsony, és amit hoz,
általában nagyon izgat.

Nem akarok megfelelni:
te a kabát, én a gombja,
titkon szoktam belecsenni
magam minden csókolomba.

*

EGYED EMESE

Harmat

Úgy tudsz, kedvesem, rólam, mint a bor
a tavaszról: valami összeköt.
Nem érdemes kutatni, mi. Rabol
s ajándékoz kénye szerint a föld,
ragyog és elborul az ég velünk.
Csöndes a szív, az árapály dobog,

a dal harmatcsöpp, pókfonálon csüng.

Hajótalan, sirálytalan, nehéz
vizek sodornak, számvetésem kész,
s hiszem: öröm leszek, pár pillanatnyi kincs
- bor vagy sugár -, hozzád közel egészen:

csöppnyi világban, harmatkölteményben.

*

Cs. Nagy László

Pillanat

Egy villamos, ahogy lefékez éppen,
vagy csak a sín, ahogy kettéragyog
a kora-őszi, fáradt napsütésben,
míg hátam támasztja a vén padot,
az a pillanat, sárgán és merészen,
mint kávéskanál a tejszínhabban,
és nem érdekel, hogy éppen lekésem
váltott jeggyel az időt magamban,
villanás, és mégis egy örökké volt,
minek se kint, se bent része lettem,
és az ősz, ahogy szép lassan közénk folyt,
mikor a könyvet mellém letettem,
egy pillanat, elolvadt semmi, semmi,
egy rövid sor a zárt lapok között,
neked írtam, majd el tudod feledni,
ahogy nap nyugszik a sínek fölött.

*

Dvorák Etela

Valahogy

Mielőtt virágba borul a lilaorgona
véglegesen ereimbe szivárog a tavasz,
s míg ösztönösen tenyeredre képzelem
világom, kertünkben nyújtózkodik a nap.
Sárga nárciszokon észrevétlen fények,
megcsillan a szemed csupasz venyigéken.
Amikor elfogynak a színek,
kékségbe bújnak a nefelejcsek.
Lüktető zöldben megkapaszkodom,
hajamba hulló vadvirágszirom,
aztán véget ér a nap s te
valahogy mindenben benne vagy...

*

Böröczki Mihály

Tavaszvajúdó

Bár felhők mögé rejtőzött a Nap,
de fényt bújtat a fák kérge alatt,
a nagy munkáért  nem jár semmi bér,
de sugara az ághegyekig ér,
és elnyújtózva csak addig piheg,
míg ágyat vet a vágy színeinek,
a várakozás percről percre nő,
majd milliónyi szín búvik elő,
s mint újszülött, oly selymesen finom
a bimbók körül lélegző szirom,
az ég széttárja felhőnyi kezét,
s nagy kékbe bugyolálja gyermekét.

*

Fodor Ákos

Elkészítési javaslat

Versemet oldd föl
életed vizében: úgy,
ahogy szereted.

*

Fodor Ákos

SMS Buddhának

aki s ami nem
a vágyakról szól: az a
vágyakról hallgat

*

Fodor Ákos

Pontok

szórakozottan
másvalaki arcával
mosolyodtam el

*

Fodor Ákos

Életrecept

Végy egy Ezt-vagy-Azt;
emeld föl a szívedig
– s vigyázva tedd le.

*

Fodor Ákos

Monolit

majd szél lesz,
majd szélcsend.
Minden lesz.
Minden volt már.

*

Győrffy Ákos

Igen

A gondolatok, melyek nem állnak
soha össze, evezés a folyón át,
mintha most látnám először ezt
a vizet. És az illat, ami a
legrégibb illat, amit ismerek.
A víz fölé hajolni, aminek
neve van. Inkább az illatot
nevezték el, kimondom, Duna,
a tenyeremben tartott víznek
mondom ezt a szót, érzem az
illatot, ami felelet, az
egyetlen válasz örökké
ismétlődő kérdésemre,
igen és igen és igen.

*

Győrffy Ákos

Kunyhó

Az a kunyhó még nincs
felépítve ahol kihúzhatnék
egyszer egy májust a
zsindelytetőt öreg bükkök
karistolnák a zivatarok
szaga megülne ruháimban
kakukk és fülemüle altatna
el nézném a növekedést a
kitárulkozást nem
gondolkodnék nem vonnék le
következtetéseket csak
néha hajnalonként
ismeretlen virágok illatára
ébrednék és kitörne belőlem
az oktalan sírás nem ez a
kunyhó még nincs felépítve
bennem

*

Győrffy Ákos

A jázminbokorról

Nem tudunk semmit a jázminbokorról.
Lombjában az ezernyi méhről,
a kertvégi, ágak közti dongásról nem
tudunk. Nem tudunk semmit egymás
után kibomló virágairól, az
illatáról, ami hajnalban beáramlik
a hálószobába. A fölötte vonuló
felhőkről, a szomszéd ház falán
körbejáró árnyékáról sem tudunk,
és a szirmokról sem, melyeket
zápor után dühösen söprünk le
az autó szélvédőjéről.

*