Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kedves Látogató

Szeretettel üdvözöllek az oldalon

2017. 04.23. - 9.47

jaen.jpg

Lukács Mária

Verseim a Poet oldalán  

 

versajánló

Csiki Melinda

Hajnalodás

Az éjjel rám kacsintott a hold,
a csillagok furcsán szerettek...
S gúzsba kötődtek egyszerre
a gondok, bájak, szerelmek.
Holmi újraértékelés tombolt,
még az ég is földig lehajolt.
Ölelhettem a világot, az étert,
bár tudtam, tőlem messze volt.

Hirtelen szösszenet, s elmémre
unottan, szürkén ült a pára...
Buzgón perelt velem a színesre
batikolt hétköznapok ára.
Függőkert palástja fölöttem
napokat percekre kárhozott...
Csend lett, megállt az idő,
most csak a való álmodott.

Aztán lazán, vállam veregetve
mellém ült a megszokott sors...
A csillagok sokasága eltűnt,
hideg, neonfényű lett a hold.
Felhorkant bennem a hajnal,
s új életre pofozott a reggel...
Fényes nap vibrált lelkemben,
s tudtam, nekem indulnom kell.

david-julia.jpg

Kép: Dávid Júlia

József Attila

A KOZMOSZ ÉNEKE

Mesterszonett

Külön világot alkotok magam.
Kerengő bolygó friss humusza lelkem,
Szépség-fák állnak illatokkal telten.
Dübörgő gépváros zúgó agyam.

Szétkujtorognak részeg-boldogan
A holdas fények rajta, mint ha kertben
Világbogárkák szárnya csókra rebben.
Sötét hitem szent, hömpölygő folyam.

S kereng a bolygó, mint fáradt agy este,
Amint kihűl, lehull az éjbe esve,
Mint feledésbe hulló verssorok.

Ha bolygók és világok mind kihűlnek,
Igazságnak gyújtván hűs fényt, az Űrnek,
Komor bolygóm a legszebben lobog.

bolygo.jpg

„Jó Istenek jót várnak, mert jót adnak . …”

"Aki szeretetben él, annak lelke tiszta, szelleme emelkedett. Nem helyezi magát senki fölé, nem árt másnak, meghagyja mások szabadságát, nem tör a máséra, nem irigykedik, nem gyűlöl, nem áskálódik. Tiszteli a természetet - melynek maga is része - és irgalmas. Gyógyulni is csak elengedő szeretetben lehet. Mindenek feletti bölcsesség ez az Égiek elrendelése szerint."

„Jó Istenek nem várnak imádatot, csak cselekedetek összhangját várják…”

*

Mesetanulságok

Íme az én tízparancsolatom, azok a tanulságok, amelyeket gyermekkoromban a mesékből sajátítottam és amelyeket felnőttként tudatosítottam magamban:

 1. Lássam meg és fogadjam el és a csodákat, a varázslatot. Éljek szerendipikusan.

2. Merjek elindulni. Hogyha ott van a zsebemben a hamuban sült pogácsa és az atyai-anyai áldás, semmi vész ne érhet. A többi majd kialakul útközben.

3. Keressem meg a saját utam és azon haladjak. Ne siessek, csak lassan. Mindig vannak rövidítések, kényelmesebb megoldások, de ezek csak zsákutcák, soha ne térjek le a jó útról.

4. Segítsek, hogyha olyan társakkal találkozom, akik segítségemet kérik. Vagy észre is vehetem őket és én ajánlhatom fel a segítségem. Tudjak segítséget kérni, amikor szükségem van rá és tudjam elfogadni a felajánlott segítséget.

5. A jóság, az őszinteség, a hitelesség pillanatnyilag nem mindig éri meg. Mondhatják, hogy naiv, gyerekes vagyok, de én az a mesehős szeretnék lenni, aki felkapaszkodik az égig érő fa tetejére. És oda csak így lehet.

6. Tiszteljem az ellenségeimet és csak szemtől-szembe küzdjünk, egyenlő esélyekkel. Fogadjam el a vereséget. Én sem vagyok legyőzhetetlen. 

7. Küzdjek meg azért, ami nekem fontos. Ne adjam fel, ha elbukok.

8. Kimutathatom az érzéseim: örömömet, bánatomat, fájdalmamat, csalódottságomat. Sebezhető leszek, ugyanakkor sebezhetetlen.

9. Ne ítéljek, ítélkezzek felszínesen. A gebe gyakran egy táltos csodaparipát rejt. 

10. Ne féljek a veszteségektől és a kudarcoktól, mivel ezek az önmagam felé vezető utazás részei. Legyek hálás ezekért, mert sokkal többet tanulok belőlük, mint a sikereimből.


(11. A sárkányok néha megszelídülnek!)

(Részlet -  Kádár Annamária Mesepszichológia című könyvéből.)

b98bf8ce29916019fb844177ce52f13e.jpg

"Az álom, amelyben egy gyönyörűséges Angyal látogat meg. Szíved Angyala. Leül melléd, látod szépséges arcát, belenézel erőt adó szemeibe, és hallod a világ legszebb zenéjét, a hangját. Beszél hozzád, és te el sem tudod hinni, hogy ez valóság. Hisz’ oly régóta vágytál erre. És most nem tudod elhinni. Pedig itt ül melletted. Néhány pillanatig. Csodálatos pillanatok. De történik valami. Nem tudod, miért, nem tudod, milyen erő hatására, de indulnod kell. Nem akarsz, de menned kell. Elindulsz… és ő veled tart. Veled, míg elérkeztek egy kapuhoz. Megálltok. Ő gyengéden átölel, és elköszön. Te maradnál, de nem maradhatsz. Ő jönne, de nem jöhet. Az álom és valóság kapujában el kell válnotok. Neki maradnia kell. Álmaidban. Neked menned kell. A valóságba. De egy napon minden más lesz. Egy napon a kapu ledől. Egy napon már nem lesz álom, csak valóság. Egy napon az álom és a valóság egy lesz. Eggyé válik. Benne."

Szíved Angyalában.

Csitáry-Hock Tamás

love-stained-glass.jpg

Weöres Sándor

Párbeszéd

"A jázmin gyengéd-e, vagy bennem van-e a gyengédség, mit a jázmin felidéz? A kökörcsin alattomos-e, vagy bennem van-e az alattomosság, mit a kökörcsin felidéz?"

"A külső és belső lényegében ugyanaz."

"A porszem kicsiny-e, vagy bennem van-e a kicsinység, mit a porszem felidéz? A hegy nagy-e, vagy bennem van-e a nagyság, mit a hegy felidéz?"

"A külső és belső lényegében ugyanaz."

*

A vágyak idomítása

Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél.

Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni.

Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.

Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba; ezentúl a szörny még-nyugtalanabb és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj önmagadnak, inkább örülj, hogy felismerted; gondozd, mert könnyen szelídül és derék háziállat lesz belőle.

Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók; becézett, vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak.

*

Az igazságról

A szavak különlévők és gyöngysor-szerűek, a dolgok összefüggők és halom-szerűek. Ezért a szavak és dolgok csak súrolják egymást. A gondolat összetett és kimondható, az igazság egyszerű és kimondhatatlan. Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg, tehát csak önmagadtól. Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az igazságot tudhasd benne.

*

Összefoglalás

Van valami, mely változatlan –
Mindennek lényege ez a változatlan –
Ha minden esetlegestől mentesülök: nem marad belőlem más, csak a változatlan.

fraktal11.jpg

Gondolatok

  "Irodalmi szénaboglya"

... az író erkölcse mégis a közlés. Az igaz közlés
természetesen. Félelmét vagy szerelmét vagy életbölcsességét
óhajtja átnyújtani a közösségnek.
Hisz benne, hogy ez fontos, neki is meg a közönségnek is...
... másoknak ír, tehát igyekszik "kifejezni önmagát".
Természetesen nem mindig a szavaival, a soraival teszi ezt;
többnyire a sorközeivel. Meg a formával meg a formátlansággal,
a zenével vagy a konstrukcióval, világossággal, homállyal -
ahogy csak bírja. Minden vers harc a megnevező és a
névtelen között. Kis híján képtelenség. Ez a "kis híján"
a költészet.


Nemes Nagy Ágnes

our_place_in_space_by_joe_maccer-.jpg

„Nagyra becsüllek Téged, hordozóját a Világ Egének,
Hordozóját a Szeretetnek és Fénynek,
Tisztelem Benned az Igazság és Béke templomát…
Tiszteletben tartom a Csillagot, hol vagy, ha magadba mélyedsz
és hová lelkem száll, amikor elréved,
Az Egyetlen bennünk közös honát.”

- N a m a s t e - 

Twameva Mantra

Jelentése

186514.jpg